Τι σημαίνει η ένδειξη «Έχετε φτάσει το όριο του δελτίου στοιχηματισμού σας»;

AA-00239

Θέλατε να υποβάλλετε ένα στοίχημα αφού είχατε κάνει τις επιλογές σας και εμφανίστηκε αυτό το μήνυμα; 


Ενδέχεται να οφείλεται σε αρκετούς λόγους. Για παράδειγμα, ισχύουν τα ακόλουθα όρια:


- όριο ποσού πονταρίσματος/πελάτη

- όριο ποσού πονταρίσματος/απόδοση

- όριο πληρωμής ή όριο νίκης/δελτίο στοιχηματισμού

- όριο πληρωμής ή όριο νίκης/πελάτη.


Ουσιαστικά, η εταιρεία στοιχημάτων εφαρμόζει διάφορα επιπρόσθετα όρια, για να προστατέψει τους πελάτες από τους κινδύνους του εθισμού στον τζόγο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα στην ενότητα Υπεύθυνος στοιχηματισμός.


Αυτά τα όρια ενδέχεται να ποικίλουν. Όπως και στο χρηματιστήριο, οι αποδόσεις δεν εξαρτώνται μόνο από την προσφορά και τη ζήτηση μιας επιλογής και των πιθανών συνδυασμών της, αλλά τα όρια υπόκεινται επίσης σε συγκεκριμένες διακυμάνσεις. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι εσείς, ως πελάτης, να μην έχετε απαραιτήτως υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο κατάθεσης, αλλά αρκετοί πελάτες να έχουν επιλέξει ακριβώς τις ίδιες επιλογές, έτσι ώστε να έχει καλυφθεί το όριο που έχει ορίσει η εταιρεία στοιχημάτων για την κάλυψη συγκεκριμένων ζημιών.


Έχετε υπόψη σας ότι τα όρια ενδέχεται να ποικίλουν ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς η εταιρεία στοιχημάτων ενημερώνει τις αποδόσεις. Συνήθως θα μπορείτε να τοποθετήσετε το ίδιο ποντάρισμα σχεδόν αμέσως, αλλά πιθανότατα σε διαφορετικές αποδόσεις.